Nové možnosti testování materiálů v laboratoři GS CALTEX CZECH s.r.o.

Diferenční kompenzační kalorimetrie je jednou z nejrozšířenějších metod termické analýzy. V porovnání s ostatními metodami termické analýzy má DSC pravděpodobně nejuniverzálnější využití, lze s ní testovat pevné i kapalné vzorky ve velmi širokém rozmezí teplot, a proto byl prioritně zařazen do investic k vybavení kontrolní laboratoře GS Caltex Czech s.r.o. Karviná.

Diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) je metoda, při níž jsou zkoumány tepelné vlastnosti vzorku vystaveného teplotnímu programu. Jak napovídá název, vzorek je ohříván nebo chlazen definovanou rychlostí spolu se vzorkem kontrolním, což bývá vybraný referenční materiál. Signál související s fázovou změnou ve vzorku je pak zapříčiněn momentální rozdílnou teplotou vzorku a reference, kterou se přístroj snaží okamžitě kompenzovat. Takto tedy může být vyhodnocena teplota tání, teplota skelného přechodu, různé druhy krystalizací, tepelná kapacita a teplota degradace. Konkrétní aplikace nachází DSC při studiu fázových přechodů a testování kvality polymerních a biopolymerních materiálů, anorganických látek, při stanovení tepelné stability a čistoty antioxidantů a UV stabilizátorů či hydratace materiálu (množství volné a vázané vody). Komplikovanější experimenty umožňují studovat vytvrzování pryskyřic, kinetiku chemických reakcí při reaktivním kompoundování nebo i tepelnou vodivost některých materiálů. Měří se obvykle v inertní atmosféře ( hlavně dusík), rozsah teplot je od –170 °C do 600 °C. Přístroj NETZSCH Sirius 3500 instalovaný v laboratoři GS CALTEX Czech významně přispěje ke zvyšování kvality produkce kompaundů HI PRENE