Nové možnosti testování – infračervená spektroskopie

V červenci 2015 byl zakoupen infračervený spektrometr – FTIR a ATR nástavce značky Nicolet sloužící ke kvalitativní a kvantitativní analýze. Infračervená spektroskopie patří mezi metody analytické chemie, díky níž lze poměrně přesně identifikovat látky. Pomocí miry absorpce záření při jednotlivých vlnových délkách lze stanovit kvalitativní složení vzorku. Takto tedy může být vyhodnoceno chemické složení – funkční skupiny, degradace materiálu, atd. Aplikace ATR nástavce nachází uplatnění při identifikaci tmavých vzorků, které nemohou být vyhodnoceny klasickou (transmisní) metodou, slouží k identifikaci a verifikaci kvality polymerních materiálů, anorganických látek, při stanovení tepelné stability a čistoty antioxidantů, UV stabilizátorů či hydrataci materiálu. Komplikovanější experiment umožňují studovat kinetiku chemických reakcí při reaktivním kompoundování. Přístroj Nicolet iS 10 instalovaný v laboratoři GS Caltex Czech přispěje ke zvyšování kvality produkce PP směsí