Zakoupení přístroje k provádění Fogging testů 

V říjnu 2017 byl pořízen Fogging tester umožňující zkoušku dle normy PV 3015. Přístroj zjišťuje přibližné množství uvolňovaných těkavých látek z materiálů za stanovenou dobu.